Informatie over onze zelftesten
Herroepingsrecht


Alle vragen over:
Ovulatietesten Zwangerschapstesten Sensitest Ovulatie Thermometer Vruchtbaarheidstest mannen

Herroepingsrecht

Vraag over: Sensitest

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de aankoopovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Sensitest via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) binnen 14 dagen na ontvangst van uw aankoop op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt uw herroeping melden aan:

Sensitest
Tel. 015-3642121

U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website contact formulier. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u op werkdagen binnen 24 uur per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten van de retourzending worden geraamd op een maximum van ongeveer 7 EUR.

Let op. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Dat betekent dat u een product mag bekijken maar niet mag uitproberen of in werking stellen. Voor gebruikte artikelen, zoals zwangerschapstesten, ovulatietesten of babyhartje dopplers, kunt u zich niet beroepen op het herroepingsrecht. Dit komt omdat dit producten zijn die uit hygiŽne overweging niet opnieuw kunnen worden verkocht. Ongebruikte producten kunnen natuurlijk wel worden geretourneerd.Download modelformulier herroeping (ca 400 kb)

Download ModelformulierKlik hier: Pakje retour sturen aan Sensitest

Heb je een tablet, Windows-pc of Mac dan kun je onze website bekijken op:

Sensitest groot formaat website

De complete inhoud van deze website
© Sensitest 2005 - 2024.
Tekst of beeld mag uitsluitend worden gekopieerd
na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Cookie verklaring
Privacy verklaring
Disclaimer